Jezdecký klub MARAH

spacer spacer spacer

O nás

Jsme menší jezdecký klub s rodinnou atmosférou registrovaný pod ČJF (Českou  jezdeckou federací). Hodiny u nás jsou vedeny kvalifikovanými instruktorkami s dlouholetou praxí. Specializujeme se především na výcvik mladších dětí, ale rádi v našem klubu uvíráme i starší děti, popř. dospělé.
Nabízíme kvalitní jezdecký výcvik na ponících odpovídající velikosti, temperamentu a charakteru. Naším cílem je poskytnout našim členům dobrou přípravu pro jakékoliv jejich další jezdecké aktivity, ať už se jedná o účast ve sportovních soutěžích nebo "jen" bezpečné výlety na koňském hřbetě do přírody. Starší děti, v případě jejich zájmu, připravíme na ZZJV, umožníme jim jejich složení a  získání jezdecké licence. Zkušenější jezdci se mohou pod hlavičkou našeho klubu účastnit sportovních soutěží a dalších akcí.
Koně a poníky a chápeme jako inteligentní a cítící bytosti schopné komunikace, nikoliv jako cvičební nástroj, na kterém si dítě drilem odjezdí hodinu. Této myšlence také odpovídá náš způsob výcviku, který se ani zdaleka neomezuje jen na jezdecké dovednosti, ale snažíme se, aby děti pochopily souvislosti a porozuměly, proč se poník v dané chvíli chová právě tak, jak se chová.
V současné době náš klub využívá ke své činnosti hlavně welsh mountain  pony (velšské horské pony), welsh pony (velš pony), welsh part-bredy (podílové velše). Pro těžší jezdce máme islandského ponyho. A pro ty úplně nejmenší shetlandského ponyho. U všech  poníků klademe velký důraz nejen na dobrou jezditelnost a ochotu k práci, ale především na charakter.

spacer

Náš jezdecký klub disponuje malou krytou halou, takže výcvikové hodiny  probíhají celoročně a za každého počasí.
S pokročilejšími jezdci jezdíme na vyjížďky do krásných terénů v našem okolí. 

spacer

Naše filozofie jezdeckého výcviku je následující:

spacer

1) Dítě a pony, na kterém dítě jezdí, by měly být v rovnováze,  tzn., že poník by měl mít odpovídající velikost vzhledem ke svému jezdci. Jen  tak je možné docílit kvalitního jezdeckého výcviku, kdy dítě na  poníkovi opravdu "jezdí" a ne se jen "vozí".

spacer

2) Pony by měl být pro malého jezdce vhodný i z hlediska temperamentu a charakteru.  V praxi to znamená, že "univerzální" pony opravdu neexistuje, čili pokud budeme mít ideálního poníka do vrcholového pony sportu, téměř s jistotou to nebude vhodný pony na procházku do lesa pro dítě - začátečníka a naopak, pokud budeme mít klidného až flegmatického ponyho, který bez problému a bezpečně odnosí začínajícího jezdce, nejspíš to nebude pony zcela vhodný do vyšších sportovních soutěží. To však ani jednomu z nich neubírá na hodnotě, protože stejně tak jako máme jezdce na různé úrovni, stejně tak potřebujeme i různé typy poníků.

spacer

3) Odpovídající velikost výstroje (sedlo a uzdečka) nejen s ohledem na ponyho, ale také s ohledem na malého jezdce.  Vždy se snažíme používat výstroj (sedlo a uzdečku), která samozřejmě jednak odpovídá velikosti ježděného ponyho, ale stejně tak, a to považujeme za neméně důležité, že odpovídá i velikosti jezdce. Malé dítě určitě nebude schopné dobře a bezpečně jezdit v sedle, které je velikostně určeno juniorskému nebo dokonce dospělému jezdci. 

spacer

4) Kvalitní základ pro další rozvoj.  Naším cílem je poskytnout všem dětem (i ostatním jezdcům), které se u nás budou učit jezdit, takový kvalitní základ, aby v budoucnu mohly bez potíží přejít na kteroukoliv specializovanou disciplínu jezdeckého sportu, či byly schopné si samostatně a hlavně bezpečně vyjet na koni do přírody.

spacer

5) Bezpečnost.  Poslední, ale zdaleka ne nejméně důležitý bod. Jezdecký sport je poměrně náročný a i při zachování všech bezpečnostních pravidel není zcela bez rizik. Snažíme se tato rizika minimalizovat a to jak kvalitní přípravou a pravidelnými korekturami našich jezdeckých poníků, tak i maximální snahou o bezpečnost našich jezdců, ať už se to týká používaných pomůcek, prostor, kde se jezdí, výstroje či přístupem k jezdcům a poníkům.
Vzhledem k tomu, že náš klub je členem ČJF, jsou všichni naši členové řádně pojištěni.

spacer

Pro děti, které nemohou pravidelně docházet, a přesto by si rády vyzkoušely "pohled na svět z koňského hřbetu", nabízíme účast na pony kroužku. Více informací vám rádi poskytneme - kontakt.

spacer
spacer spacer spacer